Helsingin Purjelaivasatamayhdistys ry

 

Yhdistyksen toiminta

Helsingin kaupunki on vuokrannut Halkolaiturin Helsingin Purjelaivasatamayhdistykselle, joka huolehtii laiturin toiminnan käytännön järjestelyistä, laituripaikkojen jakamisesta sekä alueen hoidosta ja ylläpidosta. Lisäksi yhdistys järjestää purjelaivoihin liittyviä tapahtumia, purjehduksia, koulutusta ja muuta toimintaa.

Purjelaivasatamayhdistyksen jäseniä ovat alusten omistajat, kipparit, muu laivaväki ja kaikki muut yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista kiinnostuneet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattaja- ja kunniajäseniä.


Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan

  • tarjota satamapaikkoja ja palveluja vanhoille tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaille purjealuksille pääasiassa Helsingin kaupungissa;

  • edistää vanhojen tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden purjealusten säilyttämistä, niiden toimintamahdollisuuksia ja ylläpitoa;

  • edistää perinteisen purjelaivakulttuurin harrastusta, vanhojen merimiestaitojen ja -tapojen ylläpitoa ja koulutusta;

  • kehittää alan kotimaista ja kansainvälistä yhteistoimintaa sekä

  • säilyttää perinteinen purjehduskulttuuri, merenkulkuperinteet, vanhat alukset ja alustyypit osana Helsingin kaupungin historiallisesti arvokasta merellistä kaupunkikuvaa.

Samoin sääntöjensä mukaan tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys

  • hallitsee ja ylläpitää laituri- ja satama-alueita tarkoitustaan edistävien alusten toimintaa varten sekä

  • järjestää alan tiedotus-, koulutus-, tutkimus-, julkaisu-, harrastus- ja ohjelmatoimintaa.

Kultturihistorialliset tavoitteet

Yhdistyksen toimintaperiaatteissa painottuvat erityisesti merenkulku- ja kultturihistorialliset tavoitteet, mikä käytännössä näkyy esimerkiksi jäsenaluksille asetettvissa kriteereissä ja kunnostusohjeissa sekä yhdistyksen alusten entisöimis- ja kunnostustyön hyväksi tehtävässä selvitys-, tutkimus- ja kolutustoiminnassa.

Käytännön toiminta Purjelaivasatamassa

Purjelaivasatamasta pyritään muodostamaan perinnepurjelaivojen aktiivinen toimintakeskus, toimiva satama sekä merenkulkuperinteitä esittelevä kulttuurikokonaisuus keskelle Helsinkiä. Sataman periaatteisiin kuuluu, että kaikki alukset ovat asianmukaisesti kunnostettuja, esimerkillisesti hoidettuja, merikelpoisia ja toimintaansa varten säädösten mukaisesti katsatettuja. Satama on niinikään tarkoitettu liikenteessä oleville aluksille eikä siellä ole tarkoitus suorittaa rakennus- ja kunnostustöitä.

Sataman toimintaa säätelevät Helsingin kaupungin satamajärjestys, Helsingin kaupungin kanssa tehty vuokrasopimus, yhdistyksen omat säännöt sekä alusrekisteri- ja satamaohjesäännöt.

Haluatko jäseneksi?

Jos olet kiinnostunut perinnepurjelaivojen toiminnasta, omistat aluksen tai olet suunnitellut perinnepurjealuksen hankkimista tule mukaan mielekkääseen toimintaan.!


Yhdistyksen osoite on:
Helsingin Purjelaivasatamayhdistys ry
Pohjoisranta 8 A
00170 HELSINKI
purjelaivasatama@gmail.com


Puheenjohtaja:   Jari Tapanainen (+358 500 502 334)
Satamakapteeni: Mirkku Ronimus (+358 50 3099648)

Jos haluat liittyä Helsingin purjelaivasatamayhdistyksen jäseneksi, niin täytä jäsenhakemus ja palauta se osoitteeseen: purjelaivasatama@gmail.com

jäsenhakemus.pdf