HELSINGIN PURJELAIVASATAMAYHDISTYS RY

Helsingin satamalaitos on vuokrannut Halkolaiturin yhdistykselle. Yhdistys huolehtii laiturin toiminnan käytännön järjestelyistä, laituripaikkojen jakamisesta sekä alueen hoidosta ja ylläpidosta. Lisäksi yhdistys järjestää purjelaivoihin liittyviä tapahtumia, purjehduksia, koulutusta ja muuta toimintaa.

Purjelaivasatamayhdistyksen jäseniä ovat alusten omistajat, kipparit, muu laivaväki ja kaikki muut yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista kiinnostuneet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattaja- ja kunniajäseniä.

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan.

  • tarjota satamapaikkoja ja palveluja vanhoille tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaille purjealuksille pääasiassa Helsingin kaupungissa;
  • edistää vanhojen tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden purjealusten säilyttämistä, niiden toimintamahdollisuuksia ja ylläpitoa;
  • edistää perinteisen purjelaivakulttuurin harrastusta, vanhojen merimiestaitojen ja -tapojen ylläpitoa ja koulutusta;
  • kehittää alan kotimaista ja kansainvälistä yhteistoimintaa sekä
  • säilyttää perinteinen purjehduskulttuuri, merenkulkuperinteet, vanhat alukset ja alustyypit osana Helsingin kaupungin historiallisesti arvokasta merellistä kaupunkikuvaa.

Samoin sääntöjensä mukaan tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys

  • hallitsee ja ylläpitää laituri- ja satama-alueita tarkoitustaan edistävien alusten toimintaa varten sekä
  • järjestää alan tiedotus-, koulutus-, tutkimus-, julkaisu-, harrastus- ja ohjelmatoimintaa.

Kultturihistorialliset tavoitteet

    Yhdistyksen toimintaperiaatteissa painottuvat erityisesti merenkulku- ja kultturihistorialliset tavoitteet, mikä käytännössä näkyy esimerkiksi jäsenaluksille asetettvissa kriteereissä ja kunnostusohjeissa sekä yhdistyksen alusten entisöimis- ja kunnostustyön hyväksi tehtävässä selvitys-, tutkimus- ja kolutustoiminnassa.

Käytännön toiminta Purjelaivasatamassa

    Purjelaivasatamasta pyritään muodostamaan perinnepurjelaivojen aktiivinen toimintakeskus, toimiva satama sekä merenkulkuperinteitä esittelevä kulttuurikokonaisuus keskelle Helsinkiä. Sataman periaatteisiin kuuluu, että kaikki alukset ovat asianmukaisesti kunnostettuja, esimerkillisesti hoidettuja, merikelpoisia ja toimintaansa varten säädösten mukaisesti katsatettuja. Satama on niinikään tarkoitettu liikenteessä oleville aluksille eikä siellä ole tarkoitus suorittaa rakennus- ja kunnostustöitä.
Sataman toimintaa säätelevät Helsingin kaupungin satamajärjestys, Satamalaitoksen kanssa tehty vuokrasopimus, yhdistyksen omat säännöt sekä alusrekisteri- ja satamaohjesäännöt.

Jäseneksi?

Jos olet kiinnostunut perinnepurjelaivojen toiminnasta, omistat aluksen tai olet suunnitellut perinnepurjealuksen hankkimista tule mukaan toimintaan. Ota reilusti yhteyttä.

Yhdistyksen osoite on:
Helsingin Purjelaivasatamayhdistys Ry
c/o Astrid Charter Oy
Pohjoisranta 8 A
00170 HELSINKI

Puheenjohtaja:    Erkki Wirta: 0400-808 506

Satamakapteeni:  Mirkku Ronimus 050-3099648